Jak postavit rodinný dům

“Postav dům, zasaď strom a zplodit syna,” říká známé lidové přísloví. Ale nejen z tohoto důvodu patří vlastní rodinný dům k snem většiny lidí. Vlastní dům bývá v první řadě ztělesněním touhy zajistit si slušné komfortní bydlení podle vlastních představ.
 


 

Využití možnosti vtáhnout kousek přírody do bydlení, vytvořit si vlastní pohodu a intimitu, a pro někoho i splnění si společenského statusu. Při současných cenových relacích městských bytů, hlavně novostaveb, stále vychází rodinný dům jako poměrně únosné a rozumné řešení na bydlení. A pokud máte šťastnou ruku na lokalitu, může to být i řešení finančně ekvivalentní bytu v centru města, které bezpochyby znamená mnohé výhody.
 

Identifikovat potřeby

Plánování rodinného domu se skládá z více fází. Dá se hovořit o fázi hledání, návrhu, projektu pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, vyřizování legislativních náležitostí, realizačního projektu, samotné výstavby, terénních úprav av požadovaných případech i z projektu interiéru a realizace interiéru.
Před rozhodnutím stavět rodinný dům je v první řadě nezbytné identifikovat vlastní potřeby a zamyslet se nad požadavky, které by měl rodinný dům splňovat.
 

Otázky

Ještě před výstavbou a ideálně dokonce před samotnou koupí pozemku je nutné zodpovědět si na množství otázek typu.
- Kde se má dům nacházet – na venkově, v příměstském satelitu nebo ve městě?
- Jak velký by měl být stavební pozemek a kde by se měl nacházet – na rovině nebo ve svahu?
- Jaké rozměry by dům měl mít, jaký typ domu vlastně chceme?
- Je typ domu, který si představujeme, univerzální vhodný na libovolný typ pozemku?
- Chceme dům jednogenerační nebo dvougenerační?
- Budeme v domě i podnikat?
- Kolik nás bude trvale v domě bydlet?
- Jakou funkci bude mít zahrada, bude pouze obytná nebo i užitková?
- Jaké máme jako perspektivní majitelé požadavky, představy o materiálech a názory na bydlení?
- Jaký styl domova se nám líbí, v jakém bychom věděli žít?

 

Konstrukční a materiálové řešení

Stejně důležité jako tyto otázky je třeba je zvážit si konstrukční a materiálové řešení. Ještě před výstavbou by bylo docela užitečné prolistovat si v časopisech nebo i na internetu a prohlédnout si nějaké hotové řešení. Tak se dá získat poměrně slušný přehled, jaké domy jsou dnes “in”. Nejlepší je oslovit architekta ještě pro koupí pozemku. Mnohé, kteří by takové cosi považovali za zbytečné, bych ráda vyvedla z omylu.
 
Takové rozhodnutí může být klíčové a moudré pro pozitivní výsledek, t. j. pro architekturu rodinného domu a často i pro klientovu peněženku. Návrh, projekt a výstavba rodinného domu je proces. Trvá určitý konkrétní čas a děje se postupně. V tomto dění je dnes architekt – profesionál nenahraditelný, je to člověk, který jednak pomůže klientovi zodpovědět mnohé otázky, pomůže mu spolu s ním vytvořit vhodný dům a hlavně je to nejkompetentnější člověk, který klienta svede z možné nesprávné cesty a má šanci dovést ho k absolutně kvalitnímu výsledku. Spokojený klient je pro každého architekta tou nejlepší reklamou.
 

Pozemek a umístění rodinného domu

Pokud máte pozemek koupený, před samotným zahájením výstavby rodinného domu je třeba věnovat pozornost vhodnému umístění domu na pozemku a okolnímu využití pozemku. Správné umístění domu na pozemku je předpokladem pro jeho bezproblémové vizuální i praktické začlenění do okolního prostředí a pro jeho efektivní využití. U nás se nejčastěji používají dva typy domů: samostatně stojící a řadové rodinné domy. V rovinných lokalitách se dobře uplatní bungalovy, ovšem zde bych ráda upozornila, že ty potřebují dostatečně velký a nejlépe čtvercový nebo obdélníkový pozemek, protože se všechny funkce kumulují v přízemí.
 
Při hledání vhodné polohy domu na pozemku jsou jedněmi z nejdůležitějších faktorů terén, orientace na světové strany, šířka pozemku. Pokud je dům ve svahu, otevírají se pro něj zajímavé možnosti, jako například vstup do domu do nejvyššího podlaží nebo stupňovitě rozčleněny jednotlivé obytné zóny a funkce. Orientace domu na světové strany je důležitá kvůli obytným místnostem. Garáž, kuchyně, komora, pracovna a koupelny mohou být otočeny klidně na sever. Obývacím pokoji vyhovuje jihovýchod, dětský pokoj a ložnice mohou být na jih, západ i východ. Z dispozice se vyvíjí také členitost a tvar domu.
 
Z hlediska dostupnosti je nejvhodnější, aby byl dům situován co nejblíže k ulici, ale pokud je ulice hlučná, je lepší dům odsadit od cesty do odlehlejší části pozemku. Uliční čáru většinou pevně stanovuje územní plán obce, městské části, resp. zóny, a tak je třeba ho respektovat. Pokud to náhodou tak není, je nutné se informovat, zda obec nebo městská část nemá vypracované závazné regulativy zástavby, kterých je třeba se držet. Řadové domy bývají většinou umístěny v blízkosti komunikace, a tak vytvářejí uliční řadu. Tento způsob zástavby je vhodný a efektivní na úzké a malé pozemky, jejichž šířka se pohybuje v rozmezí 6 – 9 m.
 

Architektura

Každý dům odráží povahu svého obyvatele, jeho hmotný standard, životní styl, postoje, orientačně profesi, vztah ke společnosti, jeho společenské postavení a vkus. Od tvaru, výškové členitosti a velikosti pozemku se odvíjí využití, typ a charakter domu.
Málokdy se podaří získat ideální pozemek, bez jakýchkoli omezení, kde se netřeba ničemu přizpůsobit a dům je možné zrealizovat bez nároků na adaptaci. Architekturu domu předurčuje do velké míry stávající prostředí. Dům vytvářejí hmoty, prvky, tvary, struktury a textury materiálů a barevnost.
 
Mnoho lidí si klade otázky o volbě střechy. Střecha se sice považuje za pátou fasádu, ale i při jejím volbě je podstatné, aby byl architekt a také klient vnímavý k již existujícímu fungujícímu prostředí. S prostředím třeba komunikovat tak, aby navržený dům neduplikoval, ale respektoval okolí. Takže architektura domu je vždy nejen otázkou stavebních materiálů a kompozice, ale i společenské komunikace, tolerance a kultivovanosti stejně architekta jako jeho majitele.
 

Tedy zpět k plánování

Po vyjasnění si lokality a zakoupení pozemku hledají architekt a klient to nejvhodnější řešení. Po vyspecifikované si požadavků klienta, tedy stanovení si lokalitného programu, architekt navrhuje rodinný dům. Výsledný produkt jeho návrhu je architektonická studia. Dělá se obvykle v měřítku 1:200 nebo 1:100. Další etapou je vyřešení přípojek inženýrských sítí, resp. ověření stávajících sítí, které po zapracování do studie tvoří spolu projekt pro územní rozhodnutí.
Projekt pro územní rozhodnutí se zpracovává pouze v tom případě, pokud rodinný dům navrhujeme do nezastavěného území a obvykle není potřebný při rekonstrukcích a adaptacích již existujících rodinných domů. Po získání rozhodnutí o umístění stavby, které ověří území a stanoví podmínky umístění v území, případně požadavky dotčených orgánů a organizací územního řízení, následuje další fáze a tou je získání stavebního povolení.
 
Projekt pro stavební povolení řeší samotnou stavbu a skládá se z architektonicko-stavební části, statiky, dále obsahuje parciální části jednotlivých profesí jako zdravotechnika (voda, kanalizace), plynoinstalace, topení, elektroinstalace, požární ochrana. Projekt pro stavební povolení lze zpracován v měřítkách 1:100 nebo 1:50. Projekt pro stavební povolení však nemusí splňovat parametry realizačního projektu, tedy takového, podle kterého se rovnou dá postavit dům. Takovým projektem je projekt stavby nebo realizační projekt. (Pro zjednodušení a snížení nákladů na projektování se však často slučují projekt stavby a projekt pro stavební povolení do jedné projektové dokumentace.) Po získání stavebního povolení je možné začít s výstavbou rodinného domu.

 
Přečtěte si více
 

Rubrika : Dům Magazín bydlení

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce